ZONA WIFI O HOTSPOT

Hotspot és un sistema que permet l’accés a internet mitjançant un portal captiu a través d’usuari i password en llocs on hi ha una alta demanda de trànsit.