WIFI COMUNITARI

Aquesta solució permet disposar de cobertura wifi i servei d’internet a les zones comuns d’un edifici