Virtualització

En sentit general, quan es parla de virtualització, al que es refereix és a la virtualització de servidors, el que significa particionar un servidor físic en diversos servidors virtuals.